ผู้อำนวยการเขตพบปะคณะครู

             วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายจุลินทร์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานสหวิทยาเขต หล่มเก่า น้ำหนาวเขาค้อ และคณะ ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแกคณะครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม