ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่ 124 ม.5 ต.น้ำหนาว  อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์  67260
เบอร์โทรศัพท์ 056-705788
โทรสาร 056-705816
Email : nnwthailand@gmail.com
website : www.nnws.ac.th

แผนที่โรงเรียน