อัลบั้มภาพ
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมได้จัดกิจกรรม มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ ของท่านผู้อำนวยการสมพงษ์  ศรีขวัญแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม  และนายทรงสมัย  คำโพธิ์  นักการภารโรง ช่างครุภัณฑ์ ขั้น 3

โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมได้จัดกิจกรรม มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ ของท่านผู้อำนวยการสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม และนายทรงสมัย คำโพธิ์ นักการภารโรง ช่างครุภัณฑ์ ขั้น 3